Vuistregels veilig online

  • Ik leg uit aan mijn ouders wat ik doe en wanneer ik surf of chat.
  • Ik geef nooit mijn naam, adres, telefoonnummer, foto of die van mijn vrienden aan iemand die ik leer kennen op de chat of via het net, zelfs als die daar om vraagt.
  • Mijn paswoord is geheim, ik verklap het aan niemand. Het is een beetje zoals de sleutels van mijn huis. Ik geef ze niet aan gelijk wie.
  • Als ik met iemand kennis maak via het net of op de chat en daar in het echt mee wil afspreken, dan vraag ik het eerst aan mijn ouders.
  • Ik bel nooit met iemand die ik via het net of op de chat heb leren kennen zonder het te vragen aan mijn ouders.
  • Ik stop met surfen of chatten en ik verwittig mijn ouders zodra er iets gebeurt waarbij ik me ongemakkelijk voel. Ik hoef niet te antwoorden wanneer ik het niet prettig vind.
  • Ik geloof niet alles wat ik zie en hoor via het net of op de chat. Ik denk na. + Wanneer ik chat blijf ik beleefd. Ik doe niets dat andere personen kwetst of ongemakkelijk maakt.
  • Als er bij het chatten of surfen storende of schokkende dingen gebeuren, kan je ook altijd terecht bij Child Focus via volgend emailadres : clicksafe@childfocus.org