School maken doe je niet zomaar. Je hebt een duidelijke visie nodig. Met het hele schoolteam hebben we die samengesteld, besproken en aangepast tot we allemaal op dezelfde lijn zaten. Die schoolvisie willen we nu nastreven in onze dagelijkse klas- en schoolwerking.

U kan ze ook eens nalezen: Volledige schoolvisie